Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Đèo Gia

Đèo Gia Lục Ngạn Bắc Giang
tieuhocdeogia@gmail.com